TUYỂN DỤNG

Chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến cơ hội việc làm tại Typhoon Compressor.

Hiện tại chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng, nhưng nếu bạn quan tâm đến các cơ hội có thể có trong tương lai, vui lòng gửi CV của bạn đến email info@typhooncompressor.com.

Scroll